Stiaţi că…

Stiaţi că…

  • Delta Dunării este a treia deltă ca mărime în Europa, după Delta Volga (27,224 km2 ) şi Delta Kuban (4300 km2).
  • Delta Dunării are o suprafaţă de 4,178 km2, întinzându-se pe suprafaţa a două ţări vecine, România (82%) şi Ucraina (18%).
  • Delta Dunării este a douăzeci şi doua deltă de pe planetă care se extinde după cele de pe râurile Amazon, Gange-Brahmaputra, Yangtze, Mekong şi Mississippi.
  • Delta Dunării, cu peste 5400 de specii de plante şi animale, este cea dea treia zonă din lume ca biodivesitate, după Reciful de Corali (Australia) şi Arhipelagul Galapagos (Ecuador).
  • Fluviul Dunărea izvorăşte din trei surse (Breg, Brigach şi Donau Quelle) şi se varsă în Marea Neagră prin trei braţe (Chilia, Sulina şi Sfântul Gheorghe).
  • Fluviul Dunărea izvorăşte din munţii Pădurea Neagră şi spre gura de vărsare trece pe lângă grindul Caraorman, cuvânt din limba turcă însemnând, Pădure Neagră.
  • Delta Dunării a fost declarată Rezervaţie a Biosferei în anul 1990 şi are o suprafaţă de 580,000 hectare, reprezentând aproximativ 2,5% din suprafaţa României care include, Delta Dunării în sine, alte zone fizico-geografice specifice cum ar fi laguna complexului de lacuri Razim-Sinoe, Dunărea maritimă până la cotul Pisicii, sectorul dintre Isaccea – Tulcea şi zonele de inundaţie, Lacurile Sărături din Murighiol şi coasta Mării Negre de la braţul Chilia până la capul Midia, inclusiv apele teritoriale cu o adâncime de până la 20 m.
Call Now Button